Dokumenty


V tejto sekcii sa nachádzajú dokumenty, ktoré si môžete vytlačiť, alebo vyplniť cez odkaz:

Vyhlásenie o majetku:

Dotazník pre rodinného príslušníka:

Žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby:

Odkaz na žiadosť o umiestnenie klienta:

https://www.dods.sk/ziadost?id=6d09e

Zoznam základných vecí pri nástupe do zariadenia:

Cenník:

Záznam z prieskumu trhu:

Plagát: