Služby


 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť
 • rehabilitácie
 • ubytovanie – upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne
 • stravovanie
 • záujmová činnosť:
  • terapeutická, zameraná na rozvoj telesnej, psychickej a sociálnej zručnosti a na podporu tvorivej zručnosti
  • zábavná, zameraná na pohodu a zábavu

Snažíme sa, aby sa naši klienti u nás cítili dobre, aby im nič nechýbalo a boli vždy pozitívne naladení.