Kontakty


Riaditeľka ZpS: 

tel.: 0903 723 127

e-mail: riaditelka@zpsminor.sk

Vedúci sociálneho úseku:

tel.: 0903 723 050

e-mail: socialnypracovnik@zpsminor.sk

Vedúca zdravotného úseku:

tel.: 0903 723 047

e-mail: zdravotnyusek@zpsminor.sk

Ekonomicko-adminstratívna pracovníčka:

tel.: 0901 723  049

e-mail: administrativnypracovnik@zpsminor.sk

Recepcia:

tel: 054/756 26 53

Zariadenie pre Seniorov Minor, n.o.
Nám. Čsl. Arm. 455/25
086 33 Zborov
49.36738, 21.30894

Zariadenie pre seniorov Minor, n.o.